ห้องพักของเราราคา

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการเข้าพักที่พัทยา-จอมเทียน(ประเทศไทย)ยินดีต้อนรับสู่
ดาวน์ ฮอลิเดย์

ที่พักอาศัย


ห้องพักของเรา
ราคา

จองห้อง

พัทยา

Links

ติดต่อเรา
English edition Russian Edition French Edition

ห้องพักของเราคิดราคาเป็นเงินบาทไทย


มีห้องพักแบบ 1 เดือน      
STANDARD STUDIO
Apartments
จาก เมษายน - กันยายน 7000      
ตุลาคม - มีนาคม9900    
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 14000      
DE LUXE STUDIO
Apartments
จาก เมษายน - กันยายน 9000      
ตุลาคม - มีนาคม13200    
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 17000     

DE LUXE SUITE
Apartments

จาก เมษายน - ตุลาคม 14500      
จาก พฤศจิกายน - มีนาคม 24000     
    ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าไช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าไฟหน่วยละ 5 บาท

ค่าน้ำหน่วยละ70บาท

Cleaningค่าทำความสะอาด: ห้องละ 350 บาท 600 บาทสำหรับห้องสวีท ต้องทำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ1 ครั้ง . ราคานี้รวมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวผืนใหม่

ค่ามัดจำห้องพัก 5,000 บาท ต้องชำระก่อนเข้าพัก จะคืนเงินมัดจำหลังจากหักค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าทำความสะอาดในวันที่ลูกค้าเช็คเอ้าออกจากห้องพัก

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
คำเตือน: จะไม่คืนเงินค่าเช่า ในกรณีผู้เช่าออกจากห้องพักก่อนครบกำหนดตามสัญญา ถ้ามีเหตุจำเป็น เช่น กรณีเจ็บป่วย ต้องมีเอกสารจากบริษัทประกันมายื่นแสดง
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WiFi : 1 ชม. 30 บาท,1 วัน 120 บาท,1 อาทิตย์  300 บาท
(2 อาทิตย์  400 บาท) ,1 เดือน  620 บาท